Skip to content

Terms

MAMI-FM Webhosting
http://www.newebhosting.net
MAMI-FM sy ny Clients rehetra dia tsy maintsy misonia contrat alohan’ny hanombohana ny asa. Mila mijery Tarif tsara isika rehetra izay vao manao “paiement” satria ny vola efa “payé” dia tsy miverina intsony. Ny “clients” ihany koa no mi-“payer” ny “frais de transfert”

Message for all customers:
MAMI-FM and all clients must sign a contract before the transaction will be started. All amounts paid are non-refundable. Transfer fees are not included in the amount to be paid, Customers are responsible to pay the transfer fees.

Message pour tous les clients:
MAMI-FM et tous les clients ont besoin de signer un contrat avant que la transaction sera commencée. Tous les montants payés ne sont pas remboursables. Les frais de transfert ne sont pas compris dans le montant à payer, ils sont à la charge du client